Onze missie

Anyone can move!

ICP-move heeft één missie:
Het aanbieden en verspreiden van een universele, unieke basismethode gebaseerd op vaste bewegingspatronen, die begrijpelijk is voor iedereen, draagt bij aan het mentale welzijn en is toepasbaar binnen elke bewegingsdiscipline.

We streven naar een inclusieve maatschappij waar gezondheid, plezier en sociaal contact samengaan met fysieke activiteit. Samen werken we aan een wereld waarin bewegen een integraal onderdeel vormt van het dagelijks leven. Sluit je aan bij ICP-move en ontdek samen met ons de kracht van beweging!

Ontdek onze methode

Onze visie

Eén methode, beweging overal en voor iedereen

Het ontbreken van een universeel aanbod tussen sportclubs, voorzieningen en scholen creëerde de behoefte aan uniformiteit. Door een basismethodiek toe te passen binnen diverse bewegingsdomeinen ontstaat er eenzelfde structuur die overal herkenbaar is. Deze structuur kan worden geïntegreerd in zowel bestaande als nieuwe sporten.

Onze methode is primair gericht op de beoefenaar voordat er eventueel overgegaan wordt naar inclusie en integratie. Uiteindelijk leidt het gebruik van onze methode tot een vlottere communicatie, stimuleert het vertrouwensbanden, verbetert het mentale welzijn en bevordert het de sociale betrokkenheid.

Ondersteun ons